Nicolaaskerk Dwingeloo

Kerkbalans 2021

                                                                  

 Kerkbalans 2021 ‘Geef voor je kerk’

 Van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari wordt deze actie gehouden. Inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Kerkbalans wordt gehouden omdat de kerk van ons allen is. Ook onze gemeente vervult een waardevolle plek in ons dorp. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen wij met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Belangrijk is het dus om voor de komende jaren de financiële bijdragen op peil te houden. De enveloppen met de toezegging formulieren zullen in week 3 door een vrijwilliger bij u thuis worden bezorgd. Door de coronamaatregelen doen wij een dringend beroep op u om deze antwoordenvelop, als het enigszins kan, terug te brengen bij de loper in week 4. Dit adres is duidelijk vermeld op de envelop. Mocht dit niet lukken dan komen wij weer bij u langs ook in week 4. Vergeet niet uw naam op de antwoordenvelop te zetten.

 

Mogen wij ook in 2021 weer op een ruimhartige toezegging rekenen?

Wij zullen u dankbaar zijn voor uw bijdrage!  

 

 U hebt onlangs onze brief ontvangen voor de actie kerkbalans. We vertrouwen dat u deze actie positief ondersteund.

 

In de brief staat helaas een foutief bankrekeningnummer.

Het juiste bankrekeningnummer is: NL94 RABO 0373 7184 11.

 

Met uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende of bij een van de kerkrentmeesters.

 

met vriendelijke groet,

Mindert  Veenstra

administrateur Hervormde gemeente Dwingeloo telefoon 0521-593184